Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT2/07/COM N.R./5.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2008

 
Επιλεγμένος Προορισμός

Η καλύτερος Τουριστικός Προορισμός της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2008 θα επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από αντιπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων, τη Πρωτοβουλία Βιώσιμου Τουρισμού Κύπρου και τον Σύνδεσμο Ειδικών Ενδιαφερόντων Τουρισμού και Πολιτισμού Κύπρου.

Η επιλογή θα είναι για ένα μοναδικό νικητή προορισμό στην Κύπρο και αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή και ανάπτυξη της περιοχής. Για το σκοπό αυτό η διαδικασία επιλογής επικεντρώνεται όχι μόνο στην υφιστάμενη υποδομή αλλά και ειλημμένες δεσμεύσεις για μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Ο νικητής προορισμός θα προβληθεί εκτενώς στην Κύπρο και διεθνώς:

 • Θα ετοιμαστεί ενημερωτικό έντυπο στα Αγγλικά για τον νικητή προορισμό τονίζοντας την ιστορία, τα ιδιαίτερα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τις εκδηλώσεις, τα τοπικά προϊόντα, στοιχεία επικοινωνίας, χάρτη και οδηγίες πρόσβασης, περιβάλλον, περιοχές ενδιαφέροντος, τέχνες κ.λ.π. Το έντυπο θα διανεμηθεί στη Κύπρο και διεθνώς.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προωθηθεί από τον ΚΟΤ μέσω των τουριστικών γραφείων διεθνώς καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων(π.χ. άρθρα στο τύπο).
   
 • Ο νικητής προορισμός θα παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΤ καθώς και στη Ιστοσελίδα που ετοιμάστηκε για το έργο: www.cyprus-eden.com.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Μονάδα Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού 2008 καθώς και σε όλη την Ευρώπη, μαζί με τους νικητές προορισμούς των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EDEN (18 χώρες μέλη της ΕΕ και δύο υποψήφιες χώρες συμμετέχουν στο διαγωνισμό)
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

UNESCO

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.