Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT2/07/COM N.R./5.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2008

 
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας

Έχει συσταθεί από την εταιρεία ENOROS Consulting Ltd Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας του έργου για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση του Εντύπου της Αίτησης. Το γραφείο στελεχώνεται με συμβούλους με πολυετή εμπειρία στο τουριστικό τομέα της Κύπρου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους απευθείας για να έχετε βοήθεια στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης.

Οι υπηρεσίες των συμβούλων προσφέρονται σε σας χωρίς κόστος. Εντούτοις ο ρόλος τους είναι για υποστήριξη και όχι για να συμπληρώσουν την αίτηση σας. Είναι δική σας υποχρέωση να συμπληρώσετε την αίτηση, να αναπτύξετε τις συνεργασίες σας και να προγραμματίσετε τις εργασίες σας.

Οι σύμβουλοι κατέχουν την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί τους απευθείας:

Νίκος Σταθόπουλος
Email: info@enoros.com.cy
Τηλ. 22-375472
Κινητό Τηλ. 99-877092

Μελίνα Σταύρου
Email: melina_s@enoros.com.cy
Τηλ. 22-375472, 22-375506

Κωνσταντίνος Κλουδάς
Email: kloudas@enoros.com.cy
Τηλ. : 22-375472, 22-375506
Κινητό: 99-943238

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

UNESCO

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.