Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT2/07/COM N.R./5.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2008

 
Ενημερωτικά Σεμινάρια

Για την ενημέρωση και υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στον Διαγωνισμό “European Destinations of Excellence – EDEN” Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί: “Tourism and Local Intangible Heritage” ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διοργανώνει Ενημερωτικό Σεμινάριο:

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008
10:00 - 12:00 Λευκωσία
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
19, Λεωφόρος Λεμεσού, Λευκωσία
Εκπαιδευτικό Κέντρο ΚΟΤ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Μάρω Καζέπη
Συντονιστής EDEN
Τηλ. 22-691-216

 

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

UNESCO

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.