Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT2/07/COM N.R./5.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2008

 
Ανακοινώσεις Τύπου

Δημοσιογράφοι, μέσα ενημέρωσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα δελτία τύπου καθώς και το έμβλημα του έργου.

Δελτίο Τύπου 1: Έναρξη Έργου
Δελτίο Τύπου 2: Επιτυχής Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΚΟΤ “European Destinations of Excellence - EDEN ” και Βράβευση του Αγρού ως “Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού Αϋλης Κληρονομιάς- Κύπρου”
Δελτίο Τύπου 3: Εκδήλωση Παρουσίασης EDEN και Βράβευσης Νικητή Προορισμού

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

UNESCO

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.