Το Έργο EDEN
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Αξιολόγησης
Επιλεγμένος Προορισμός
Ενημερωτικά Φυλλάδια & Βίντεο
Έντυπο Αίτησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN EE
Υφυπουργείο Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης EDEN: GRO/SME/18/C/065 - Selection 2019 – «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Υφυπουργείο Τουρισμού, 2019

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Αντικείμενο του φετινού διαγωνισμού EDEN αποτελεί ο «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας» (Health and well-being tourism). Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός EDEN θα βραβεύσει εκείνους τους προορισμούς, που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες ευεξίας με βάση τους φυσικούς ή πολιτιστικούς/ιστορικούς/πνευματικούς πόρους του προορισμού.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. οι επιλέξιμοι προορισμοί, για το φετινό διαγωνισμό EDEN «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας» (Health and well-being tourism), θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γενικό σκοπό του Προγράμματος EDEN και να συμφωνούν με τα γενικά κριτήρια βράβευσης.

Γενικό στόχο της πρωτοβουλίας EDEN αποτελεί «η ανάδειξη της αξίας, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και η προώθηση των προορισμών, όπου η οικονομική τους ανάπτυξη επιδιώκεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού».

Συνεπώς, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ως κατευθυντήριες οδηγίες, τα γενικά κριτήρια βράβευσης καθώς και ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με το σκοπό και το περιεχόμενο του Προγράμματος EDEN.

Λόγω της έλλειψης επίσημου ορισμού αναφορικά με τον «Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας» για σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, θα πρέπει να διευκρινιστεί ό,τι επιλέξιμοι προορισμοί είναι αυτοί που έχουν ως πρωταρχικό κίνητρο τη συμβολή τους στη σωματική, ψυχική και/ή πνευματική υγεία των επισκεπτών μέσω δραστηριοτήτων ευεξίας, οι οποίες βελτιώνουν την ικανότητα των επισκεπτών να ικανοποιούν αρχικά τις δικές τους ανάγκες ούτως ώστε να λειτουργούν καλύτερα ως άτομα, στο περίχωρό τους αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες περιποίησης σώματος και προσώπου, μασάζ, ρεφλεξολογίας, γιόγκα και διαλογισμού, τεχνικών χαλάρωσης, ήπιες μορφές άσκησης (π.χ. fitness, pilates, tai chi), θεραπείες ομορφιάς (π.χ. αρωματοθεραπεία, φυσικά καλλυντικά), υδροθεραπείες (π.χ. θαλασσοθεραπεία, σάουνα), πνευματικές δραστηριότητες, προγράμματα διατροφής και αποτοξίνωσης, θεραπείες έκφρασης και δημιουργικές τέχνες, ενεργειακές θεραπείες (π.χ. ρέικι, κρυσταλλοθεραπεία, αστρολογία), εκπαιδευτικές δραστηριότητες (συμβουλευτική, εργαστήρια, σεμινάρια αναφορικά με τη διαχείριση άγχους) κ.λ.π. τα οποία παρέχονται από διάφορες εγκαταστάσεις, όπως είναι τα ιαματικά λουτρά, spas, ξενοδοχεία και θέρετρα, φεστιβάλ, κρουαζιέρες, χώροι ευεξίας, κ.λ.π..

Δεν θεωρούνται επιλέξιμοι προορισμοί αυτοί που προσφέρουν ιατρικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών, κλινικών και θεραπευτικών υπηρεσιών.

 

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό:

 • Η προτεινόμενη περιοχή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενος και μη παραδοσιακός τουριστικός προορισμός (non-traditional). Σύμφωνα με την ΕΕ, ως μη παραδοσιακός χαρακτηρίζεται ένας προορισμός με χαμηλή ή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.

 •  Θα πρέπει να παρέχονται τουριστικές υπηρεσίες και δραστηριότητες ευεξίας στηριζόμενες στους φυσικούς ή πολιτιστικούς/ιστορικούς/πνευματικούς πόρους του προορισμού για τουλάχιστο δύο έτη, δηλαδή από το 2017.

 

Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης (General Award Criteria):

Οι προορισμοί θα πρέπει να είναι ή να διαθέτουν την προοπτική να καταστούν ελκυστικοί στους επισκέπτες / τουρίστες και να αποτελούνται από μια σαφώς προσδιορισμένη και γεωγραφικά αναγνωρισμένη περιοχή. Προς αξιολόγηση τούτου, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 4 από τα 5 γενικά κριτήρια αξιολόγησης και να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% στη βαθμολογία:

 • Ο τουριστικός προορισμός θα πρέπει να είναι αναδυόμενος και μη παραδοσιακός.

 • Να προσφέρουν αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες (π.χ. μια περιοχή που να προσφέρει πολλές δραστηριότητες).

 • Να υπάρχει διαχείριση της τουριστικής προσφοράς από τις τοπικές αρχές με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού.

 • Να διασφαλίζεται η διοικητική επάρκεια της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαχείριση και διοίκηση της περιοχής που να περιλαμβάνει και την επίτευξη συνεργασιών ανάμεσα στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. παροχή τουριστικών υπηρεσιών, τοπικές κοινότητες κλπ).

 • Να δραστηριοποιούνται στην περιοχή ιδιωτικοί φορείς ή άλλες αρχές με δυνατότητα υιοθέτησης αειφόρων τουριστικών πρακτικών.

 

Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης (Specific Award Criteria)

Τα ειδικά κριτήρια βράβευσης, τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το σκοπό της παρούσας πρόσκλησης EDEN – Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας. Συγκεκριμένα, κάθε περιοχή για να μπορεί να αξιολογηθεί ως επιλέξιμος τουριστικός προορισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα πρέπει να λάβει τουλάχιστο 50% στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησης των ειδικών κριτηρίων.

Τα ειδικά κριτήρια αφορούν:

 • Την ποιότητα και τον πλούτο / μοναδικότητα / πρωτοτυπία της τουριστικής προσφοράς αναφορικά με την ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας σύμφωνα με τους φυσικούς ή πολιτιστικούς/ιστορικούς/πνευματικούς πόρους του προορισμού.

 • Την τοπική ή περιφερειακή τουριστική στρατηγική του προορισμού και τον τρόπο συμπερίληψης του τουρισμού υγείας και ευεξίας.

 • Αποτελεσματικές διαφημιστικές ενέργειες και πρωτοβουλίες μάρκετινγκ οι οποίες ενισχύουν τον τουρισμό υγείας και ευεξίας στον επιλέξιμο προορισμό.

 

Δικαιούχοι

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, Δικαιούχοι είναι φορείς οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν τους επιλέξιμους προορισμούς και οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

 • Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,

 • Συμπλέγματα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης καταρτισμένα σε σώμα και δραστηριοποιημένα ως δρώντες οργανισμοί (πχ Ενώσεις Κοινοτήτων),

 • Άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πχ Αναπτυξιακές Εταιρείες και Εταιρείες Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης).

 


1 Φυσικοί πόροι (π.χ. γεωθερμικά και μεταλλικά νερά, φυσικά στοιχεία όπως λάσπη, άργιλος και φυτά, θεραπευτικό κλίμα, γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τοπία που συνεισφέρουν στην ψυχική ευεξία ή σε φυσικές δραστηριότητες), πολιτιστικοί, ιστορικοί και πνευματικοί πόροι (π.χ. τοπική αρχιτεκτονική ευεξίας / πολιτιστικής κληρονομιάς όπως χαμάμ, σάουνα, τελετουργίες ή παραδοσιακές πνευματικές πρακτικές όπως γιόγκα).

2 Η περιοχή περιλαμβάνει:

 • Μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι στο παρόν ή μελλοντικά ελκυστική στους τουρίστες/επισκέπτες.

 • Η γεωγραφική περιοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα δήμο/κοινότητα ή όμορους δήμους/κοινότητες.

 • Μια περιοχή, η οποία μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί ως τουριστικός προορισμός και διαθέτει εγκαταστάσεις και προϊόντα για τουριστικούς σκοπούς.

 • Μια περιοχή ή τοποθεσία που προωθείται ως προορισμός.

 • Μια περιοχή ή τοποθεσία όπου είναι δυνατόν να μετρηθεί ποσοτικά η προσφορά και η ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. τουριστική οικονομία).

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για το ταξίδι σας στην Κύπρο.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το τέλειο ταξίδι στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και επιλέξτε ένα όμορφο αγροτουριστικό προορισμό για τις διακοπές σας στην Κύπρο.