Το Έργο EDEN
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Αξιολόγησης
Επιλεγμένος Προορισμός
Ενημερωτικά Φυλλάδια & Βίντεο
Έντυπο Αίτησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN EE
Υφυπουργείο Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης EDEN: GRO/SME/18/C/065 - Selection 2019 – «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Υφυπουργείο Τουρισμού, 2019

 

Έντυπο Αίτησης

Έντυπο αίτησης (Acrobat pdf)

Έντυπο αίτησης (Microsoft Excel)

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας το προκαθορισμένο Έντυπο Αίτησης, το οποίο λαμβάνεται σε μορφή PDF ή Microsoft Excel.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και σε εκτύπωση.

Η αίτηση θα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick ή CD-ROM) με όλα τα δικαιολογητικά (βλ. τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις που θα συμπληρωθούν με το χέρι δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για το ταξίδι σας στην Κύπρο.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το τέλειο ταξίδι στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και επιλέξτε ένα όμορφο αγροτουριστικό προορισμό για τις διακοπές σας στην Κύπρο.