Το Έργο EDEN
Ορεινή Λάρνακας
Πιτσιλιά
Πόλη Χρυσοχούς
Καλοπαναγιώτης
Κάτω Πύργος
Βουνί Παναγιάς
Αγρός
Τρόοδος
Ενημερωτικά Φυλλάδια
:: Ενημερωτικό Φυλλάδιο (Ελληνικά)
:: Ενημερωτικό Φυλλάδιο (Γερμανικά)
Υφυπουργείο Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης EDEN 2017 – GRO/SME/17/C/095.

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Υφυπουργείο Τουρισμού, 2019

 
Το Έργο EDEN 2018

EDEN είναι το αρκτικόλεξο των λέξεων Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας στα αγγλικά, ενός έργου που προάγει τα μοντέλα ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο βασίζεται σε εθνικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και οδηγούν στην επιλογή ενός τουριστικού «προορισμού αριστείας» από κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Με την επιλογή των προορισμών, το EDEN προσελκύει την προσοχή στις αξίες, στην ποικιλομορφία και στα κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών. Επίσης, βελτιώνει την προβολή των αναδυόμενων ευρωπαϊκών προορισμών, δημιουργεί μια πλατφόρμα για τη διάδοση ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και προάγει τη δικτύωση μεταξύ των βραβευμένων προορισμών.

Ως συνέχεια του προγράμματος EDEN το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει αναλάβει τη διαχείριση του έργου «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας από το κοινό” (Promotion of Eden destinations and awareness raising).

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση των προορισμών EDEN στην Κύπρο (EDEN 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 και 2017) και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας από το κοινό με τη διοργάνωση μιας διαφημιστικής εκστρατείας.

Ειδικοί Στόχοι του Έργου

  • Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των αναδυόμενων Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας και κυρίως αυτών που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί

  • Αύξηση της αναγνώρισης της ποικιλότητας και της ποιότητας του κάθε προορισμού EDEN

  • Μείωση της εποχικότητας

  • Επιβράβευση αειφόρων πρακτικών στον τουρισμό

  • Ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας από το κοινό» (Promotion of Eden destinations and awareness raising) υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής GRO/SME/17/C/095 – Grant Programme 2017 και συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για το ταξίδι σας στην Κύπρο.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το τέλειο ταξίδι στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και επιλέξτε ένα όμορφο αγροτουριστικό προορισμό για τις διακοπές σας στην Κύπρο.