Το Έργο EDEN VII
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, EDEN VII: COS-WP2014-3-15.01- Selection 2014 “Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2015

 
Το Έργο EDEN VII

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destinations of Excellence - EDEN), η οποία προωθήθηκε από το 2006 με πρωτοβουλία της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2014 το πρόγραμμα συνεχίζεται να υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος COSME.

O γενικός στόχος του προγράμματος είναι «να επιστήσει την προσοχή στην αξία, την ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και να προωθήσει τους προορισμούς εκείνους όπου η οικονομική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού». Για το λόγο αυτό, οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού των χωρών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών, θα επιλέξουν τον καλύτερο τουριστικό προορισμό στη χώρα τους.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι η «Τοπική Γαστρονομία» (Local Gastronomy). Οι προορισμοί που θα επιλεγούν θα προβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες, προωθώντας έτσι την πολυμορφία, την μοναδικότητα, και την ποιότητα των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστεί το Πρόγραμμα EDEN VII 2014 στην Κύπρο και διοργανώνει διαγωνισμό για την επιλογή του Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού με θέμα «Τουρισμός και τοπική γαστρονομία» (Tourism and Local Gastronomy) στην Κύπρο. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για αυτή την σημαντική διάκριση, μπορούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας, την Αίτηση Συμμετοχής, τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, 12:00 το μεσημέρι.

Έχει συσταθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας για την παροχή υποστήριξη των υποψηφίων στη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων. Ο Νικητής Προορισμός της Κύπρου θα προβληθεί στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:
 

Έλενα Περικλέους

Τουριστικός Λειτουργός
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22-691292
Email: elenapericleous@visitcyprus.com

 

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.