Το Έργο
Διαδρομές EDEN
Διαδρομές EDEN 1
Διαδρομές EDEN 2
Διαδρομές EDEN 3
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού» (Promotion of the EDEN Destinations and Awareness Raising) υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 71/G/ENT/CIP/13/B/N03S10 – Grant Programme 2013 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2014

 
Το Έργο «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού»

Ως συνέχεια του προγράμματος Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destinations of Excellence – EDEN), ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) έχει αναλάβει την υλοποίηση και διαχείριση του έργου «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού» (Promotion of the EDEN Destinations and Awareness Raising). Το έργο προωθείται με πρωτοβουλία της Εκτελεστικής Υπηρεσίας για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση τμημάτων του προγράμματος COSME και του προγράμματος Horizon 2020.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση των νικητών προορισμών EDEN στην Κύπρο (EDEN 2007, EDEN 2008, EDEN 2009, EDEN 2010, EDEN 2011 και EDEN 2013) και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού με τη διοργάνωση μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Η διαφημιστική εκστρατεία αναμένεται να αυξήσει τις τουριστικές αφίξεις, εγχώριες και διεθνείς, στους Ευρωπαϊκούς Προορισμούς Αριστείας EDEN σε μια περίοδο 2 χρόνων από την λήξη του έργου. Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του αντίκτυπου είναι ο αριθμός των αφίξεων καθώς και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με το βραβείο EDEN και τους νικητές προορισμούς EDEN στις αγορές - στόχους,
  • Αύξηση της αναγνώρισης της ποικιλότητας, της μοναδικότητας και της ποιότητας του κάθε Προορισμού EDEN στις αγορές – στόχους,
  • Έγκριση και εφαρμογή συμφωνιών ανάμεσα σε ταξιδιωτικούς παράγοντες και τους Προορισμούς EDEN για δραστηριότητες προβολής διάρκειας 18 μηνών. Οι ταξιδιωτικοί παράγοντες (travel enablers) προβλέπεται να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των τουριστών, τη συμπεριφορά/στάση τους καθώς και τις προθέσεις αγοράς απέναντι στους Προορισμούς EDEN.


Οι βραβευμένοι Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί EDEN στην Κύπρο είναι οι εξής:

  • Τρόοδος ως ο «Καλύτερος Αναδυόμενος Ευρωπαϊκός Αγροτουριστικός Προορισμός Αριστείας» για το έτος 2007.
  • Αγρός ως «Ευρωπαϊκός Τουριστικός Προορισμός Αριστείας στην Άυλη Κληρονομιά» για το έτος 2008.
  • Βουνί (Πάνω) Παναγιάς ως «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» για το έτος 2009.
  • Κάτω Πύργος ως «Προορισμός για προσφορά στο βιώσιμο τουρισμό με βάση το υδάτινο στοιχείο» για το έτος 2010.
  • Καλοπαναγιώτης ως «Τουρισμός και Ανάπλαση χώρων-περιοχών» για το έτος 2011.
  • Πόλις Χρυσοχούς ως «Προσβάσιμος Τουρισμός» για το έτος 2013.


Οι παραπάνω προορισμοί θα αποτελέσουν τις θεματικές διαδρομές για το σχεδιασμό των Τουριστικών Διαδρομών EDEN στην Κύπρο. Μέσα από τις διαδρομές αυτές, ο επισκέπτης θα ανακαλύψει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα σημεία ενδιαφέροντος που χρειάζεται για να επισκεφτεί τον κάθε προορισμό. Κάθε θεματική διαδρομή έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το θέμα, το οποίο έχει βραβευθεί ο κάθε προορισμός καθώς και με το στόχο του έργου EDEN, ο οποίος είναι «να επιστήσει την προσοχή στην αξία, την ποικιλομορφία και στα κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού».

Το έργο «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού» (Promotion of the EDEN Destinations and Awareness Raising) υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 71/G/ENT/CIP/13/B/N03S10 – Grant Programme 2013 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:
 

Έλενα Περικλέους

Τουριστικός Λειτουργός
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22-691-292
Email: elenapericleous@visitcyprus.com

 

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.