Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/TOU/09/5.1.1 - "Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN: "Τουρισμός Υγρού Στοιχείου"

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2010

 
Το Έργο EDEN

Το πρόγραμμα Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destinations of Excellence - EDEN), είναι έργο που έχει προωθηθεί με πρωτοβουλία της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού των χωρών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών, θα επιλέξουν τον καλύτερο τουριστικό προορισμό στη χώρα τους.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Τουρισμός Υγρού Στοιχείου» (Aquatic Tourism). Οι προορισμοί που θα επιλεγούν θα προβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες, προωθώντας έτσι την πολυμορφία, την μοναδικότητα, και την ποιότητα των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστεί το Πρόγραμμα EDEN στην Κύπρο και διοργανώνει διαγωνισμό για την επιλογή του Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού με θέμα «Aquatic Tourism» στη Κύπρο. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για αυτή την σημαντική διάκριση, μπορούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες από τα  Κριτήρια Επιλεξιμότητας, την Αίτηση Συμμετοχής, τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 16 Απριλίου 2010, 14:00 το μεσημέρι.

Έχει συσταθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας για την παροχή υποστήριξη των υποψηφίων στη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων. Ο Νικητής Προορισμός της Κύπρου θα προβληθεί στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:
 

Έλενα Περικλέους

Τουριστικός Λειτουργός
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22-691-292
Email: elenapericleous@visitcyprus.com

Γλαύκος Καριόλου

Τουριστικός Λειτουργός A’
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22-691-212
Email: glafkoskariolou@visitcyprus.com

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.