Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
Επικοινωνία



Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/08/ΙΜΑ/4.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN”: “Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2009

 
Το Έργο EDEN

Το πρόγραμμα Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destinations of Excellence - EDEN), είναι έργο που έχει προωθηθεί με πρωτοβουλία της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού των χωρών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών, θα επιλέξουν τον καλύτερο τουριστικό προορισμό στη χώρα τους.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» . Οι προορισμοί που θα επιλεγούν θα προβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες, προωθώντας έτσι την πολυμορφία, την μοναδικότητα, και την ποιότητα των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό και τους συμμετέχοντες βρίσκονται στην Ιστοσελίδα EDEN.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστεί το Πρόγραμμα EDEN στην Κύπρο. Για την επιλογή του Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού με θέμα «Τουρισμός και τις Προστατευόμενες Περιοχές» στη Κύπρο, διοργανώνουμε Εθνικό Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για αυτή την σημαντική διάκριση, μπορούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες για  Κριτήρια Επιλεξιμότητας, την Αίτηση Συμμετοχής, τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης.

Διοργανώνουμε Ενημερωτικά Σεμινάρια στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΟΤ στην Λευκωσία την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 2 Ιουνίου 2009 στις 12:00 το μεσημέρι.

Έχει συσταθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη των υποψηφίων στη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων. Ο Νικητής Προορισμός της Κύπρου θα προβληθεί στη Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:
 

Συντονιστής Έργου

Μάρω Καζέπη
Συντονιστής EDEN
Τουριστικός Λειτουργός
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22-691-216
Email: Maro.Kazepi@visitcyprus.com

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.