Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Χρονοδιάγραμμα Έργου
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT/TOU/06/6.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2007

 
Το Έργο EDEN

Το πρόγραμμα Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (EDEN), είναι έργο που έχει προωθηθεί από την Μονάδα Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού των χωρών μελών της ΕΕ και των χωρών της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, θα επιλέξουν τον καλύτερο τουριστικό προορισμό στη χώρα τους.

Το θέμα του διαγωνισμού για το 2007 είναι ο Αγροτικός Τουρισμός. Οι προορισμοί που θα επιλεγούν θα προωθηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, προωθώντας τον Αγροτικό Τουρισμό σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό και τους συμμετέχοντες στην Ιστοσελίδα EDEN.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστεί το Πρόγραμμα EDEN στην Κύπρο. Για την επιλογή του Καλύτερου Αναδυόμενου Αγροτικού Προορισμού στη Κύπρο διοργανώνουμε Παγκύπριο Διαγωνισμό. Για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για αυτή την σημαντική διάκριση, μπορούν να έχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας, την Αίτηση Συμμετοχής, τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης.

Διοργανώνουμε 5 Ενημερωτικά Σεμινάρια Παγκύπρια από 17-19 Απριλίου 2007. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Μαίου 2007. Δημιουργήθηκε Γραφείο Πληροφόρησης για την υποστήριξη των υποψηφίων στη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων. Ο Επιλεγμένος Προορισμός της Κύπρου θα προωθηθεί στη Κύπρο και στην Ευρώπη:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Συντονιστής Έργου

Μάρω Καζέπη
Λειτουργός Τουρισμού
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22-691-216
Email: marokazepi@visitcyprus.com

 
Γραφείο Πληροφόρησης

Philip Ammerman
Συνεργάτης
NAVIGATOR Consulting Group Ltd.
Κινητό Τηλ. 99-126-513
Email: pga@navigator-consulting.com

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για την Κυπριακή Ύπαιθρο και για πληροφορίες για ταξίδι και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Τουριστικός Οργανισμός της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Η Εταιρεία που προσφέρει διαμονή σε περισσότερα από 60 αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα σε όλη την Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.